Mine kjære samarbeidspartnere.

Som profesjonell golfer, vil jeg være avhengig av sponsorer/samarbeidspartnere for å nå mine drømmer og mål. Derfor er alle sponsorer viktig og jeg har vært heldig ved at en rekke sponsorer tror på meg og er villig til å hjelpe meg fremover.

Jeg har en ide om at mine sponsoerer skal få noe tilbake for det de støtter meg med. Ikke bare fordi jeg vet hvor viktig det er å representere mine sponsorer på et høyt etisk niva, men også fordi jeg ønsker at mine sponsorer skal kunne gjenspeile sine verdier gjennom meg som profesjonell utøver.

Når man er så heldig som jeg er ved å kunne leve mine drømmer, blir man veldig taknemlig for den støtten jeg har opplevd fra privatpersoner og selskaper.

Konseptet ved å gi tilbake ligger meg veldig nært og for meg er det mye glede i å kunne komme hjem og trene de minste jentene i klubben. Det er også mye glede i kunne gi en sponsor noe tilbake enten  det er rene reklameoppdrag,  delta på deres arrangementer eller mer kunnskapsbasert som å lære bort golfferdigheter.

En stor takk til dere alle for all støtte dere bidrar med.